Högkvalitativ handkirurgi kräver ofta rehabilitering och det är vetenskapligt bevisat att god rehabilitering påverkar handfunktionen positivt. Rätt form av rehabilitering och träning kan också skjuta upp behovet av operation eller till och med ersätta operation.

Våra handterapeuter är specialutbildade inom handens komplexa biomekanik, anatomi och läkningsprocess. Rätt del av handen, mjukdel eller led, ska röra sig vid rätt tidpunkt efter en operation och rehabiliteringsprocessen sker steg för steg. Din handterapeut guidar dig rätt i denna process under din rehabiliteringstid. Antalet besök du behöver för rehabilitering varierar och ibland kan du få träffa handterapeuten såväl före som efter operation.

Förutom att behandla med rätt sorts rörelseträning och träningshjälpmedel tillverkas eller provas en specialanpassad ortos (stöd) ut vid behov. Den specialanpassade ortosen tillverkas direkt på din hand och formas efter vad din efterbehandling eller diagnos kräver. Ortosen kommer att underlätta ditt läkningsförlopp och göra att din återhämtning går snabbare.

 

  

Handterapeuterna kan även hjälpa till med känselträning vid nervskador, ärrbehandling, ergonomi, greppträning, stabilitetsträning av handled, ge rekommendationer av ergonomiska grepphjälpmedel med mera. Detta kan göras efter operation eller istället för operation, så kallad konservativ behandling. Många diagnoser, som till exempel ledinstabilitet, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain och tennisarmbåge, behandlas många gånger med hjälp av träning, ergonomi och ortos.

 

 

 

 

 

Våra handterapeuter har givetvis ett nära samarbete med din patientansvarige läkare.

Träningsprogram

Rehabilitering Dupuytrens Kontraktur
Träningsprogram Handled & Underarm
Stabilitetsträning Handled Steg 1 – Höger
Stabilitetsträning Handled Steg 1 – Vänster
Stabilitetsträning Handled Steg 2 – Höger
Stabilitetsträning Handled Steg 2 – Vänster
Rehabilitering Tumbasoperation
Rehabilitering Ledbandsskada i tummen UCL
Rehabilitering Golfarmbåge
Rehabilitering Tennisarmbåge
Rörelseträning efter karpaltunnelklyvning

 

Välj ort