I det fall ditt besvär behöver åtgärdas kirurgiskt sker ingreppet på kliniken i någon av våra moderna operationssalar som innehar den senaste tekniken avseende utrustning samt ventilation. Vid besöket får du all nödvändig information av din läkare avseende ingreppets karaktär samt vad som förväntas närmsta tiden efter ingreppet.

Många handkirurgiska operationer kan genomföras i lokalbedövning men för vissa operationer behöver du sövas. Du kommer till kliniken på utsatt tid och går hem samma dag. Även då operationen sker i lätt narkos går du hem redan någon timme efter avslutat ingrepp. Illamående efter narkos här är ytterst ovanligt.

Bokning av operationstid

Ibland kan operationstid bokas i samband med ditt läkarbesök, om detta inte är möjligt blir du efter besöket uppringd av en av våra sjuksköterskor för att ni gemensamt skall planera in lämpligt datum för din operation. Du får även en bokningsbekräftelse hemskickad. I den får du information om hur du skall förbereda dig inför operation.

Om din operation utförs i narkos rings du alltid upp av en av våra sjuksköterskor dagen innan. Du får nu åter möjlighet att ställa frågor om ingreppet och sjuksköterskan repeterar hur du ska förbereda dig och vad du kan förvänta dig under och efter din operation.

För nyopererade patienter finns möjlighet att dygnet runt komma i kontakt med en handkirurg.

Dagen efter operationen ringer en sjuksköterska upp dig för ett uppföljande samtal.

Kontakta din närmsta HandCenter-klinik för frågor rörande handkirurgi via våra sidor nedan:

HandCenter Göteborg
HandCenter Linköping
HandCenter Stockholm
HandCenter Öresund

Välj ort