Samarbete GHP Ortho Center och HandCenter Stockholm

Vi är glada att berätta att HandCenter Stockholm nu samarbetar med GHP Ortho Center. Vi hjälper dem med bedömningar och operationer av händer.

GHP Ortho Center har som vision att erbjuda ortopedkirurgisk vård med nollvision för vårdskador och vara en av landets absolut bästa enheter när det gäller patienttillfredsställelse och medicinska resultat.

Välj ort