HandCenter Stockholm är certifierat för Kvalitet i Vård och Omsorg (KIV) 2021

HandCenter Stockholm är certifierat enligt Socialstyrelsens krav på ledningssystem, SOSFS 2011:9.

Vi lägger stort värde i och mycket kraft på att upprätthålla ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med Kvalpraks ledningssystem KIV (Kvalitet i vården) som grund.

KIV är ett kvalitetssystem vi använder för att kvalitetssäkra och underlätta vårat arbete.

kvalitetscertifikat-handcenter-stockholm-2020-05-04-j01i

Välj ort