Hygienforum 2019

Annika Granat och Åsa Fotmeijer deltog på de årliga hygiendagarna som anordnas av RFOP, riksföreningen för operationssjuksköterskor. Det diskuteras STRAMA´s, WHO´s och SFVH´s syn på postoperatiova infektioner samt antibiotikaresistensens utbredning.
Fokus blir alltmer att hitta preventiva åtgärder mot postoperativa infektioner och då minska behovet av antibiotika.
Hygienforumets mest intressanta del, Hygienpanelen, berörde även i år viktiga hygienfrågeställningar vi möts av i vår vardag.

Välj ort