Anders Wallmon föreläser på den årliga europeiska handkirurgiska kongressen

Anders Wallmon kommer att presentera forskningsresultat från HandCenter på den årliga europeiska handkirurgiska kongressen som startar idag i Köpenhamn (FESSH2018). Forskningsstudien rör rehabilitering efter ledbandsåterinfästning i handleden sk TFCC-reinsertion. Patienter med skador på detta ledband lider ofta av smärtor, svaghet och en känsla av att handleden är ostadig. Efter operation av dessa skador har behandlingen varit lång gipstid med risk för stelhet i handleden samt att det upplevts jobbigt att gå med långt gips under många veckor. Det finns även en risk att ledbandet släpper vid för tidig och tung belastning. Under studien på HandCenter har patienterna haft gips i 1 v och därefter har en kontrollerad rehabilitering påbörjats med handledsskydd och träning. Utfallet av studien visar entydigt att den tidiga träningen fungerar alldeles utmärkt där de flesta patinterna är mycket nöjda mer än ett år efter operationen. De parametrar som mätts är hur stadig handleden är efter mer än ett år som tecken på att ledbandet hållit efter operationen, rörlighet, styrka och sk funktionella utfall vilket betyder att patienterna får uppge hur handleden fungerar i det dagliga livet.

Utvärderingen av studien visar att det på ett säkert sätt går att starta rehabilitering tidigt efter sk TFCC-reinsertion i handleden med mycket få komplikationer och goda slutresultat.

Studien heter ”Early mobilization after foveal reinsertion of TFCC, a prospective study of stability and functional outcome”, är utförd av handkirurg Anders Wallmon och handterapeut Karin Lind  och presenteras torsdagen 14/6 under FESSH 2018  I Köpenhamn.

Välj ort