HandCenter Göteborg ingår avtal med Västra Götalandsregionen

I vårt nya avtal med Region Västra Götaland (Avtalsnummer: RS 2017-05847) kan vi ta emot remisser från regionens sjukhus. Du som patient måste vara uppsatt på planeringslista hos en sjukvårdsförvaltning inom Västra Götaland eller  annat landsting då avtalet är ett riksavtal. På grund av begränsad framkomlighet på telefon ber vi dig att invänta besked från oss i de fall din remiss har skickats till oss från din vårdgivare/ sjukhus.

 

Välj ort