Information angående CORONAVIRUS

    Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber Har vistats tillsammans med en person med misstänkt eller bekräftat fall av Coronavirus. Gå inte in på mottagningen! Har du haft luftvägsinfektion som hosta, andningssvårigheter och/eller feber vänligen avvakta 7 dagar innan du besöker kliniken. Ring i stället 1177 för vägledning till eventuell provtagning.

Läs mer


Välj ort