Hygienforum 2019

Annika Granat och Åsa Fotmeijer deltog på de årliga hygiendagarna som anordnas av RFOP, riksföreningen för operationssjuksköterskor. Det diskuteras STRAMA´s, WHO´s och SFVH´s syn på postoperatiova infektioner samt antibiotikaresistensens utbredning. Fokus blir alltmer att hitta preventiva åtgärder mot postoperativa infektioner och då minska behovet av antibiotika. Hygienforumets mest intressanta del, Hygienpanelen, berörde även i år

Läs mer

HandCenter välkomnar läkarkandidat från Nottingham

HandCenter Göteborg välkomnar Wilhelm Odelberg som är en läkarkandidat ifrån Nottingham.Wilhelm har även gjort kandidatexamen i medicinsk vetenskap och nu som del av slutskedet i hans utbildning utför han praktik på valfri ort, där hans intresse för handkirurgi förde honom till HandCenter. Under de kommande sju veckorna kommer han följa vår personal för att utöka sina

Läs mer


Välj ort