Sommarstängt

HandCenter Göteborg har semesterstängt fredag den 23/7 och fredag den 6/8. HandCenter Stockholm har semesterstängt måndag 26/7. HandCenter Linköping har semesterstängt vecka 29 tom vecka 31. HandCenter Öresund (Malmö) har semesterstängt vecka 29 och vecka 30.

Läs mer

HandCenter Göteborg är certifierat för Kvalitet i Vård och Omsorg (KIV) 2021

HandCenter Göteborg är certifierat enligt Socialstyrelsens krav på ledningssystem, SOSFS 2011:9. Vi lägger stort värde i och mycket kraft på att upprätthålla ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med Kvalpraks ledningssystem KIV (Kvalitet i vården) som grund. KIV är ett kvalitetssystem vi använder för att kvalitetssäkra och underlätta vårat arbete.

Läs mer


Välj ort