Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Via region Stockholm

Vi samarbetar med GHP Ortho Center Storängsbotten som har vårdavtal med region Stockholm gällande handkirurgi.

Privatbetalande

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Information

På Handcenter i Stockholm finns en grupp erfarna frakturkirurger med specialintresse för behandling av handledsfrakturer.

Vi som jobbar på HandCenter i Stockholm ‎

Operation

Agneta Ahlström

Steriltekniker/undersköterska

Agneta Ahlström

Läs mer
Åsa Wallinder - HC sthlm

Åsa Wallinder

Narkosläkare

Åsa Wallinder

Åsa Wallinder är överläkare inom Anestesi och Intensivvård samt medicinskt ansvarig anestesiolog på Handcenter Stockholm. Hon arbetar numera deltid på Södertälje sjukhus och varvar det med arbetet på Atleva. Åsa tog läkarexamen på Karolinska Institutet 2007, blev färdig specialist 2016 och har mestadels jobbat på Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt Sankt Göran i Stockholm.

Läs mer

Johanna Mjärdner

Narkosläkare

Johanna Mjärdner

Läs mer

Madeleine Börjesson

Narkosläkare

Madeleine Börjesson

Läs mer

Annika Granat

Operationssjuksköterska

Annika Granat

Annika är operationssjuksköterska sedan 10 år. Hon har tidigare arbetat på Aleris Specialistvård i Nacka. Hon har lång erfarenhet som HLR instruktör inom alla kategorier. Annika började arbeta på HandCenter 2016.

Läs mer

Karin Sundqvist

Operationssjuksköterska

Karin Sundqvist

Karin har arbetat som operationssjuksköterska sedan 2011. Hon har tidigare arbetat på Aleris Specialistvård i Nacka. Karin började arbeta på HandCenter 2017.

Läs mer
Nathalie Savander - HC Sthlm

Nathalie Savander

Operationssjuksköterska

Nathalie Savander

Nathalie har tidigare arbetat med bröstkirurgi och plastikkirurgi i Helsingfors. Hon har även arbetat på handkirurgiska operationsavdelningen på Södersjukhuset. Nathalie började arbeta på HandCenter 2018.

Läs mer

Helen Uhlin

Narkossjuksköterska

Helen Uhlin

Helen Uhlin är utbildad anestesisjuksköterska vid Karolinska Institutet i Stockholm med examen 2004.

Hon har lång erfarenhet av akutsjukvård samt privat vård. Arbetat med utveckling inom hygien och miljö.

Helen började arbeta på HandCenter 2019.

 

Läs mer
Cristina Boarta- HC Sthlm

Cristina Boarta

Operationsundersköterska

Cristina Boarta

Läs mer

Mottagning

Fredrik Fröjd - HC Sthlm

Fredrik Fröjd

Ortoped

Fredrik Fröjd

Fredrik Fröjd

M.D Överläkare, specialist i ortopedi

 

Fredrik är uppvuxen i Solna och utbildade sig vid Uppsala universitet och tog där läkarexamen 1998. Han fullföljde sin allmäntjänstgöring och efterföljande specialistutbildning inom ortopedi på Höglandssjukhuset i Eksjö varefter han återvände till Stockholm 2007.

Fredrik är även överläkare på ortopedkliniken, Capio s:t Görans sjukhus där han sedan flera år bl.a. är ansvarig för den handkirurgiska verksamheten, såväl akut som planerad.

Han har också uppdrag vid internationella tävlingsevenemang som förbundsläkare för Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, SVEMO.

Framförallt är Fredrik inriktad på hand- och armbågskirurgi men har en bred ortopedkirurgisk erfarenhet av frakturkirurgi , framfotskirurgi och ledproteskirurgi i höft och armbåge.

Läs mer

Mårten Magnusson

Ortoped

Mårten Magnusson

Läs mer

Anders Wallmon

Handkirurg

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige.

Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Anders är även medicinskt ledningsansvarig inom HandCenter koncernen. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Birgitta Glenmark

Handkirurg

Birgitta Glenmark

Birgitta Glenmark är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi. Disputerad vid Karolinska institutet 1994. Birgitta har bland annat tjänstgjort vid Handkirurgiska kliniken Södersjukhuset. Hon har också varit ansvarig och byggt upp verksamheten inom handkirurgi vid Nacka Närsjukhus, Aleris specialistvård. Hon började arbeta på HandCenter 2012.

Birgitta har en bred kompetens om skador och sjukdomar i hand, handled och utbildat blivande handkirurger, ortopeder och läkare inom primärvården. Medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk Handkirurgisk förening och i European Wrist Arthroscopy Society.

Läs mer

Cecilia Mellstrand Navarro

Handkirurg

Cecilia Mellstrand Navarro

Cecilia Mellstrand Navarro började arbeta på Handcenter i mars 2022. Hon är specialist i handkirurgi och ortopedi och har bred erfarenhet av behandling av skador och sjukdomar i hand och handled. Hon är docent i ortopedi och leder flera pågående doktorandprojekt. Hon utbildades vid Karolinska institutet och gjorde sina specialistutbildningar på Södersjukhuset i Stockholm där hon var kliniskt verksam 2002 – 2022. Hon är medförfattare i den litteratursammanställning om handledsfrakturer hos äldre som publicerades 2017 vid SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Hon var ordförande i den grupp som tog fram det nationella vårdprogrammet för behandling av distal radiusfraktur och presenterades av Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2021. Hon har deltagit som inbjuden föreläsare vid flera nationella och internationella kongresser och undervisningssammanhang och har fullföljt granskningsuppdrag åt bl a Cochrane.

Läs mer

Charlotta Hemlin

Handkirurg

Charlotta Hemlin

Charlotta har arbetat på handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset sedan 2000 och blev specialist i handkirurgi 2003. Hon har varit överläkare sedan 2012 och även varit läkarchef. Hon genomförde examinationen European Board of Hand Surgery Examination 2012.
Charlotta har en bred handkirurgisk kompetens med specialintresse för handledsproblematik, reumakirurgi, artroskopisk kirurgi och proteskirurgi.
Hon är medlem i Svenska Läkarförbundet, Svensk Handkirurgisk Förening och International Wrist Arthroscopy Society.

Läs mer

Hélène Bernhardt

Handkirurg

Hélène Bernhardt

Hélène är specialist i handkirurgi. Hon har tidigare tjänstgjort på Uppsala Akademiska sjukhus och har även jobbat på S:t Göran och Aleris Sabbatsberg. Hon har haft ansvar för habiliteringen i Uppland och Västmanland, främst med fokus på barn med cerebral pares. Hélène har en bred handkirurgisk kompetens med specialintresse för handledsproblematik. Hélène började på HandCenter 2015.

Hon har även utbildat blivande handkirurger, ortopeder samt allmänläkare. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.

Läs mer

Henrik Hammarberg

Handkirurg

Henrik Hammarberg

Henrik är specialist i Handkirurgi och har tjänstgjort som överläkare på Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset, Cityakuten Ortopedicentrum och Aleris Nacka. Han har doktorerat och undervisat inom anatomi och neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Läs mer

Johan Sampson

Handkirurg

Johan Sampson

Specialist i handkirurgi och ortopedi. Specialiserad på idrottskador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand. Johan har tidigare arbetat som överläkare och traumatolog på Sahlgrenska universitetsjukhuset inom sektionen för övre extremitetskirurgi. Där behandlar man bl.a. frakturer, ledbandskador samt utför proteskirurgi i armbåge och axel.

Johan har en gedigen kunskap i artroskopi (titthålsoperation) inom handled och armbåge och är inriktad på bla ledbandsrekonstruktioner i både armbåge och handled.

Läs mer

Krister Nordlundh

Handkirurg

Krister Nordlundh

Krister är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi och har tidigare arbetat som överläkare och sektionschef för handsektionen på ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås och som överläkare på Handkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Krister började arbeta på HandCenter 2017. Krister är medicinskt ledningsansvarig för koncernen Atleva specialistvård.

Krister har en bred handkirurgisk kompetens med specialintresse för frakturer, handledsskador och artroskopi.

Krister är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk Handkirurgisk förening och European Wrist Arthroscopy Society.

Läs mer

Ola Collin

Handkirurg

Ola Collin

Läs mer

Thomas Hansson

Handkirurg

Thomas Hansson

Thomas är specialist i Handkirurgi sedan 2001 och i Plastikkirurgi sedan 2007. Han har en bred erfarenhet av hand- och plastikkirurgi med specialintresse kring nervkirurgi och handledsproblematik. Thomas disputerade 2000 med en avhandling där nervskador stod i fokus.

Han är medlem i Svenska Läkaresällskapet, Svensk Handkirurgisk Förening och Svensk Plastikkirurgisk Förening.

Läs mer
Tomas Hultgren - HC Sthlm

Tomas Hultgren

Handkirurg

Tomas Hultgren

Tomas Hultgren är specialist i handkirurgi sedan 1987 och har lång och bred erfarenhet av handkirurgiska skador och sjukdomar. Tomas har särskild kompetens kring skador i armens och handens nerver och har byggt upp riksenheten för skador i armens nervfläta (plexus brachialis), vid handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset. Han skrev sin avhandling om rekonstruktiv kirurgi efter plexusskador (Karolinska Institutet, 2013) och driver fortsatt forskning inom detta ämnesområde. Tomas började på HandCenter 2020.

Läs mer

Ulrika Swenman Olerud

Handkirurg

Ulrika Swenman Olerud

Ulrika Swenman Olerud är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi. Hon är utbildad vid Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset där hon arbetade som biträdande överläkare. Hon har sedan arbetat som överläkare och handkirurg på St Görans sjukhus, Aleris specialistvård Sabbatsberg och Aleris specialistvård Nacka. Ulrika började arbeta på HandCenter 2012.

Ulrika har en bred handkirurgisk kompetens med specialintresse för handledsskador och artroskopi. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.

Läs mer

Malin Eriksson

Sjuksköterska

Malin Eriksson

Läs mer

Mikaela Ståhlberg

Sjuksköterska

Mikaela Ståhlberg

Mikaela är sjuksköterska sedan 2000, hon är utbildad i Vasa, Finland. Mikaela har tidigare arbetat på Capio Artro Clinic och har även arbetat med bland annat telefonrådgivning på försäkringsbolag och hematologi. Mikaela började arbeta på HandCenter 2016.

Läs mer

Jakob Brodin

Handterapeut

Jakob Brodin

Jakob tog arbetsterapeutexamen januari 2019 vid Örebro Universitet och har arbetat på Handcenter Stockholm sedan dess, förutom en kort period då han arbetade inom Ortopedi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Under studietiden gjordes även ett par studiebesök på Handcenter Stockholm. Har även erfarenhet inom rehabilitering för stroke och förvärvad hjärnskada vid Universitetssjukhuset Örebro.

Läs mer
Jenny Rosengren - HC Sthlm

Jenny Rosengren

Handterapeut

Jenny Rosengren

Jenny har arbetat med handrehabilitering sedan 1998, ffa på Handkirurgen Södersjukhuset. Hon har bred erfarenhet av olika handkirurgiska skador och sjukdomar hos både barn och vuxna. Hon har bl.a. vidareutbildning i smärta och idrottsmedicin och är registrerad som specialistfysioterapeut inom ortopedi. Tidigare har Jenny haft delansvaret för den handkirurgiska utbildningsdelen för fysioterapistudenter på Karolinska institutet. Utöver arbetet på Handcenter är Jenny ordförande i SFH (Svensk förening för Handrehabilitering) och har även delat ordförandeskap i utbildningskommittén i IFSHT (International Federation of Societies for Handtherapy). Jenny började arbeta på Handcenter 2019.

Läs mer

Marielle Hjalmarsson

Handterapeut

Marielle Hjalmarsson

Marielle har arbetat med handrehabilitering sedan 2002. Tidigare har Marielle ansvarat för handrehabiliteringen på Elisabethsjukhuset Aleris i Uppsala. Hon har även erfarenhet av rehabilitering inom plastik- och brännkirurgi, ortopedi samt barn med långvarig smärta på Akademiska sjukhuset och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Marielle började arbeta på HandCenter 2015.

Läs mer

Oscar Eriksson

Handterapeut

Oscar Eriksson

Läs mer

Therése Andersson

Handterapeut

Therése Andersson

Therése arbetar som handterapeut och hjälper dig som behöver träningsinstruktioner efter t.ex. operation samt provar även ut och tillverkar individuellt anpassade ortoser. Hon har tidigare arbetat med handskador och rehabilitering vid Falu Lasarett och Danderyds Sjukhus. Therése började arbeta på HandCenter 2018.

Läs mer

Pernilla Schneidler

Undersköterska / Operationskoordinator

Pernilla Schneidler

Pernilla Schneidler är undersköterska och har arbetat i fem år på handkirurgen på Sabbatsberg sjukhus. Innan det så har hon även arbetat inom medicin, ortopedi och hemsjukvård. Pernilla arbetar som undersköterska och operationskoordinator på HandCenter och började 2012.

Läs mer

Anette Liedberg

Undersköterska

Anette Liedberg

Anette är undersköterska och delar sin tjänst mellan Hand- och FotCenter. Anette har tidigare arbetat inom handkirurgi och ortopedi på Sabbatsbergs Sjukhus. Anette har också erfarenheter inom urologi och kärlkirurgi från Karolinska sjukhuset.

Läs mer

Gunilla Björklund

Medicinsk sekreterare

Gunilla Björklund

Gunilla är medicinsk sekreterare och har tidigare arbetat på CityAkuten, Rosenlunds Närsjukhus och senast på Aleris Specialistvård i Handen. Gunilla började arbeta på HandCenter 2015.

Läs mer
ted sikström

Ted Sikström

Receptionist/Administratör

Ted Sikström

Läs mer

Anna Zeipel

Enhetschef

Anna Zeipel

Anna är i sin grundprofession arbetsterapeut och har jobbat flera år som handterapeut på HandCenter. Anna har tidigare arbetet på den Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset. I juni 2018 tillträde Anna som enhetschef för HandCenter Stockholm och Linköping.

Anna har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget.

Läs mer

Charlotta Hemlin

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Charlotta Hemlin

Charlotta har arbetat på handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset sedan 2000 och blev specialist i handkirurgi 2003. Hon har varit överläkare sedan 2012 och även varit läkarchef. Hon genomförde examinationen European Board of Hand Surgery Examination 2012.
Charlotta har en bred handkirurgisk kompetens med specialintresse för handledsproblematik, reumakirurgi, artroskopisk kirurgi och proteskirurgi.
Hon är medlem i Svenska Läkarförbundet, Svensk Handkirurgisk Förening och International Wrist Arthroscopy Society.

Läs mer

Hitta hit

Drottninggatan 99 A (mittemot Observatorielunden)
11360 Stockholm ‎
Öppettider
Må - To: 07:30 - 16:15
Fr: 07:30 - 13:45

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.stockholm@handcenter.se

Tänk på att parkeringsmöjligheterna är begränsade.

Närmaste P-hus:

Odenplansgaraget Gyldéngatan 2, 113 27 Stockholm

Drottninggaraget Rådmansgatan 63, 113 60 Stockholm

Q-park Saltmätargatan 18, 113 56 Stockholm

Välj ort