Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Via vårdgaranti

Du som bor i Region Skåne och står i vårdkö inom handkirurgi/ortopedi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på HandCenter Öresund via vårt vårdavtal med Region Skåne eller Region Halland.

Hitta hit

Öppettider
Må - To: 08:00 - 16:30
Fr: 08:30 - 14:00

Vi som jobbar på HandCenter i Malmö

Mariann Hjort

Enhetschef

Läs mer

Mariann Hjort

Mariann Hjort är i sin grundprofession operationssjuksköterska och har jobbat inom HandCenter Koncernen sedan 2010 som operationssjuksköterska. Mariann arbetar numera som enhetschef inom koncernens verksamheter så som HandCenter, FotCenter och Smärthjälpen där hon har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget.

Innan dess har hon bl.a. arbetat på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Scandinavian Heart Center på Carlanderska sjukhemmet och Östra sjukhuset.

Anders Wallmon

Handkirurg

Läs mer

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige.

Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Anders är även medicinskt ledningsansvarig inom HandCenter koncernen. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Hans-Eric Rosberg

Handkirurg

Läs mer

Hans-Eric Rosberg

Hans-Eric är specialist i handkirurgi. Disputerade 2004 på en avhandling om handskador. Han har tidigare arbetat i London (1997-98). Hans-Eric har ett specialintresse för barn med handmissbildningar och mikrokirurgi. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.

Jerker Brandt

Handkirurg

Läs mer

Jerker Brandt

Jerker är specialist i handkirurgi sedan 2009 och har också europeisk specialistexamen (European Diploma in Hand Surgery) sedan 2011. Han disputerade 2002 med en avhandling om nervreparationer. Jerker intresserar sig för hela spektrumet av handens skador och sjukdomar, men har också specialutbildat sig inom mikrokirurgi i Coimbatore, Indien (2009).

Han är även verksam som medicinsk rådgivare inom handkirurgi åt ett flertal försäkringsbolag. Medlem i Svensk Handkirurgisk förening.

Ola Collin

Handkirurg

Läs mer

Ola Collin

Ola är en av grundarna till Atleva Specialistvård AB och specialist i handkirurgi, docent i Anatomi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Umeå Universitets Sjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Som handkirurg på Spenshults Reumasjukhus var han mest inriktad på proteskirugi i handleder/fingerleder.

Ola är disputerad inom området Anatomi och Fysiologi med inriktning mot mikrocirkulation.

Ola är Styrelseordförande i Atleva och medlem i Svensk Handkirurgisk förening.

Peter Scherman

Handkirurg

Läs mer

Peter Scherman

Peter är specialist i handkirurgi. Disputerade 2003 på en avhandling om nervreparationer Har tidigare tjänstgjort på handkirurgiska centra utomlands (Guangzhou 2008 och Sydney 2009). Peter bedriver forskning kring behandling av Dupuytrens kontraktur (s.k. vikingasjuka).

Han har ett brett intresse av såväl handens sjukdomar som dess små och stora skador och är subspecialiserad inom mikrokirurgi.

Olivia Amato Johansson

Undersköterska

Läs mer

Olivia Amato Johansson

Olivia har arbetat som undersköterska sedan 1997. Sedan år 2000 har hon arbetat på Handkirurgens operationsavdelning SUS Malmö som dubbelkompetent undersköterska operation/anestesi. Olivia arbetar på både på vår mottagning samt operation.

Marija Frostander

Undersköterska / vårdadministratör

Läs mer

Marija Frostander

Marija är undersköterska sedan 2002 och vårdadministratör sedan 2008. Marija har tidigare arbetat på Handkirurgiska kliniken Malmö på operationsavdelningen och mottagning.

Johanna Blom

Handterapeut

Läs mer

Johanna Blom

Johanna tog sin arbetsterapeutexamen vid Lunds Universitet 2001. Har sin bakgrund inom Neurosjukvård och arbetar sedan 2006 på Handkirurgiska Kliniken SUS. Arbetar med handrehabilitering på konsultbasis sedan 2011.

Kommer närmast från Orhocenter Malmö. Började på Handcenter Öresund februari 2014.

Sarah Sannemalm

Operationssjuksköterska / mottagningssjuksköterska

Läs mer

Sarah Sannemalm

Sarah har arbetat som sjuksköterska sedan 2004 inom medicin och barnsjukvård. Färdig operationssjuksköterska sedan 2010 och har sedan dess arbetat på ortopedens operationsavdelning som operationssjuksköterska på SUS, Malmö under flera år.

Kommer närmast från det privata som ansvarig för operationsavdelning samt operationskoordinator.