Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Via vårdgaranti

HandCenter Göteborg har vårdavtal med Västra Götaland och Region Halland.

Hitta hit

Fabriksgatan 10
41250 Göteborg

Till Vårdrummet

Fabriksgatan är avstängd i norrgående riktning, vid Gårda brandstation.
Välj istället södergående infart till Fabriksgatan.

Öppettider
Må - To: 08:00 - 16:30
Fr: 08:00 - 14:00

Vi som jobbar på HandCenter i Göteborg

Mariann Hjort

Enhetschef

Läs mer

Mariann Hjort

Mariann Hjort är i sin grundprofession operationssjuksköterska och har jobbat inom HandCenter Koncernen sedan 2010 som operationssjuksköterska. Mariann arbetar numera som enhetschef inom koncernens Göteborgsbaserade verksamheter så som HandCenter, FotCenter och Smärthjälpen där hon har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget.

Innan dess har hon bl.a. arbetat på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Scandinavian Heart Center på Carlanderska sjukhemmet och Östra sjukhuset.

Anders Wallmon

Handkirurg

Läs mer

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige. Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Fredrik Hägglund

Handkirurg

Läs mer

Fredrik Hägglund

Fredrik är specialistläkare i handkirurgi och har tidigare arbetat vid handkirurgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utöver sitt kliniska arbete var han där ansvarig för utbildningen i handkirurgi samt agerade vårdenhetsöverläkare.

Fredrik har även arbetat 4 år vid ortopedkliniken på Sahlgrenska samt är specialistläkare i psykiatri. Han har tjänstgjort två omgångar vid Singapores universitetssjukhus med fokus på handledskirurgi. Medlem i Svensk Handkirurgisk förening och Göteborgs läkarsällskap

Johan Sampsson

Handkirurg

Läs mer

Johan Sampsson

Specialist i handkirurgi och ortopedi. Specialiserad på idrottskador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Johan har tidigare arbetat som överläkare och traumatolog på Sahlgrenska universitetsjukhuset inom sektionen för övre extremitetskirurgi. Där behandlar man bl.a. frakturer, ledbandskador samt utför proteskirurgi i armbåge och axel. Johan har en gedigen kunskap i artroskopi (titthålsoperation) inom handled och armbåge och är inriktad på bla ledbandsrekonstruktioner i både armbåge och handled.

Karin Nyman

Handkirurg

Läs mer

Karin Nyman

Karin Nyman är specialist i handkirurgi. Hon har en bakgrund inom thorax- och kärlkirurgi, i Malmö, Lund och Göteborg.

Hon har tidigare arbetat på handkirurgiska kliniken, Uppsala Akademiska sjukhus där hon under flera år var ansvarig för undervisning i handkirurgi av läkarstudenter. Hon har arbetat 6 år på Lundby Sjukhus där hon var ansvarig för handkirurgin. Började arbetet på HandCenter i Göteborg i maj 2011. Medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening.

Nenad Stankovic

Handkirurg

Läs mer

Nenad Stankovic

Nenad Stankovic är specialist i handkirurgi, plastikkirurgi och algologi (smärtutredning/behandling). Han disputerade -98 inom nervskador och är universitetslektor. Nenad har inriktning mot mjukdelskirurgi och behandling av smärta och spacticitet.

Han har tidigare arbetat på Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Linköping och sedan på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nenad utför även icke kirurgisk behandling av hyperhidros (överdriven svettning). Medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening

Nenad Zeba

Handkirurg

Läs mer

Nenad Zeba

Nenad är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi. Nenad tjänstgjorde tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Han har även arbetat på barnfrakturteamet på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Nenad är medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening.

Ola Collin

Handkirurg

Läs mer

Ola Collin

Ola är en av grundarna till Atleva Specialistvård AB och specialist i handkirurgi, docent i Anatomi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Umeå Universitets Sjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Som handkirurg på Spenshults Reumasjukhus var han mest inriktad på proteskirugi i handleder/fingerleder.

Ola är disputerad inom området Anatomi och Fysiologi med inriktning mot mikrocirkulation.

Ola är Styrelseordförande i Atleva och medlem i Svensk Handkirurgisk förening.

Per Hessman

Handkirurg

Läs mer

Per Hessman

Per är dubbelspecialist i handkirurgi och allmänkirurgi. Per delar sin arbetstid mellan HandCenter och Handkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Sahlgrenska är Per ansvarig för och handlägger barnmissbildningar. Per har inriktning åt mjukdelskirurgin.

Per har även tjänstgjort två år i USA på den internationellt kända högspecialiserade handkirurgiska kliniken i Louisville. Medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening.

Mattias Unander

Ortoped

Läs mer

Mattias Unander

Mattias är pecialiserad på skador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Mattias delar sin tid mellan HandCenter och en tjänst som överläkare på Hallands Sjukhus Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi, med specialintresse för skador i handled, hand och armbåge.

Mattias opererar såväl öppet som artroskopiskt (titthålskirurgi). Medlem i Svenska Läkarsällskapet. Mattias började arbeta på HandCenter 2018.

Åsa Markusson

Sjuksköterska

Läs mer

Åsa Markusson

Åsa är sjuksköterska sedan 2003 och arbetar på vår mottagning. Hon har tidigare arbetat på akutortopedisk vårdavdelning på område Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhus. Åsa är utbildad distriktssköterska och kommer närmast från Närhälsan.

Christian Hagbert

Sjuksköterska

Läs mer

Christian Hagbert

Christian är sjuksköterska sedan 2003 och arbetar på vår mottagning. Han har tidigare arbetat på ortopedmottagningen både inom landsting och privat. Han är även utbildad gipstekniker.

Malin Nilsson

Sjuksköterska

Läs mer

Malin Nilsson

Malin Nilsson är sjuksköterska sedan 2000. Hon har bland annat arbetat inom ortopedi och kommer närmast från handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset. Malin arbetar på mottagningen och assisterar ibland på våra polikliniska operationer. Hon är ansvarig för vårt avtal med Västra Götalands Regionen.

Maria Persson

Sjuksköterska (föräldraledig)

Läs mer

Maria Persson

Maria är sjuksköterska sedan 2006 och har efter arbete på Borås Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset erfarenhet från en rad olika kirurgiska specialiteter. Hon har bland annat arbetat med transplantationskirurgi och på kirurgisk akutvårdsavdelning.

Närmast kommer Maria från Hand-och plastikkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Maria arbetar på vår mottagning.

Lena Karlsson

Undersköterska

Läs mer

Lena Karlsson

Lena Karlsson undersköterska och kommer närmast från Ortopedkliniken Capio Lundby sjukhus där även handkirurgi ingick som specialitet. Lena arbetar med våra polikliniska operationer men ibland även på mottagningen. Lena är ansvarig för hygien och inköp av operationsmaterial.

Christina Hall

Handterapeut

Läs mer

Christina Hall

Christina arbetar som handterapeut och blev färdig arbetsterapeut 1996. Hon har erfarenhet inom neurologi från Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Christina har arbetat på handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handmottagningen, SU/Mölndal. Sedan september 2012 arbetar hon här på HandCenter.

Emily Marshall

Handterapeut

Läs mer

Emily Marshall

Emily arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen 2007 vid Hälsohögskolan, Jönköping. Emily har arbetat som arbetsterapeut inom Hemsjukvården Majorna-Linné, och som arbetsterapeut/handterapeut med idrottsmedicinsk inriktning på Sportrehab i Göteborg.

Är medlem i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Jenny Landén

Handterapeut

Läs mer

Jenny Landén

Jenny arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen vid Hälsohögskolan i Jönköping 1997.
Jenny har många års erfarenhet av handrehabilitering via Ortopedkliniken NU-sjukvården och var ansvarig för vidareutvecklingen av handrehabilitering inom NU-sjukvården. Jenny har även arbetat på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utöver arbetet på HandCenter är Jenny ledamot i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Magnus Sjöberg

Narkosläkare

Läs mer

Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg är narkosläkare och disputerade 1994 i avancerad smärtlindring. Han har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal och på Kungälvs sjukhus. Magnus delar sedan 2010 sin arbetstid mellan bl.a. HandCenter och Spine Center.

Medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Richard Sotkovszki

Narkosläkare

Läs mer

Richard Sotkovszki

Richard är specialistläkare i anestesi och intensivvård. Han började arbeta på Sahlgrenska och därefter på Mölndals sjukhus. Richard har även arbetat för SOS International samt som allmänläkare på vårdcentral.

Nu ansvarar Richard för driften av operationsavdelningen på HandCenter Göteborg tillsammans med Magnus Sjöberg och Bege Johansson.

Bege Johansson

Narkosläkare (tjänstledig)

Läs mer

Bege Johansson

Bege Johansson är specialist i anestesi och intensivvård och har arbetat på HandCenter sedan februari 2011. Tidigare har Bege varit verksam på Sahlgrenska universitetssjukhus Mölndal, Kungälvs sjukhus och Hallands sjukhus Kungsbacka.

Margareta Sporrong

Narkossjuksköterska

Läs mer

Margareta Sporrong

Margareta har arbetat som narkossjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska sedan 1982 då hon blev klar med sina specialist utbildningar.

Margerata kommer närmast från Capio Lundby Närsjukhus och har även arbetat på Sahlgrenska, Skandinavien Heart Center på Carlanderska sjukhemmet samt på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Ann-Christine Garbers

Operationssjuksköterska

Läs mer

Ann-Christine Garbers

Annci har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987. Har arbetat i Eksjö och Mölndal, där ortopediska, allmän kirurgiska, urologiska och gynekologiska specialiteter utövats. Annci har sedan 2006 arbetat med ortopedi och förlossningskirurgi på Mölndals sjukhus.

De senare åren har hon tjänstgjort som sektionsledare och ansvarat för trauma sektionen på ortoped operation på Mölndals sjukhus. Jobbar nu här på Handcenter som operationssköterska och operationskoordinator.

Åsa Hermansson

Operationssjuksköterska

Läs mer

Åsa Hermansson

Åsa har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987.

Hon har arbetat på Gothenburg Medical center (ortopedi), Skandinavien heartcenter, Östra sjukhuset centraloperation och Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

Åsa började på Handcenter i augusti 2017 som operationssjuksköterska.

Nina Ejnarsson

Operationssjuksköterska

Läs mer

Nina Ejnarsson

Nina har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2011 med operativ sjukvård inom gynekologi, urologi, transplantation, mag/tarm, bröst-endokrin, kärl-leverkirurgi samt traumakirurgi. Nina jobbar på operation samt vår mottagning.

Pia Asplund

Operationssjuksköterska

Läs mer

Pia Asplund

Pia har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2012 med inriktning mot gynekologi och urologi. Hon började arbeta på HandCenter 2018 och arbetar främst på operation.

Annika Andersson

Medicinsk sekreterare

Läs mer

Annika Andersson

Annika är medicinsk sekreterare sedan 2004. Hon har tidigare arbetat på ögonmottagningen på Mölndals sjukhus samt på kirurg och ortopedmottagningen och urologmottagningen på Hallands sjukhus i Kungsbacka från 2004-2018.

Carina Elofsson

Medicinsk sekreterare

Läs mer

Carina Elofsson

Carina har arbetat som medicinsk sekreterare sedan 1980. Hon har tidigare arbetat på klinisk neurofysiologi samt neurologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därefter har hon arbetat inom primärvården i Kungsbacka. Närmast kommer hon från ortopedmottagningen på Kungsbacka sjukhus.

Emelie Olson

Receptionist/Administratör

Läs mer

Emelie Olson

Emelie arbetar som receptionist samt administratör hos oss.
Hon är den första du får träffa när du kommer till HandCenter i Göteborg.
Hon ansvarar för bokningar, patienter och allt som har med receptionen att göra.