Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller privat kan du söka vård hos oss.

Via vårdgaranti

HandCenter Göteborg har vårdavtal med Västra Götaland och Region Halland.

Privatbetalande

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Vi som jobbar på HandCenter i Göteborg

Mottagning

Anders Wallmon

Handkirurg

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige. Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Dominik Grzegorek

Handkirurg

Dominik Grzegorek

Dominik Grzegorek är specialist inom handkirurgi. Han har tidigare arbetat på handkirurgen på Universitetssjukhuset i Örebro. Dominik har under flera år varit ansvarig för undervisning av läkarstudenter. Han arbetar också på ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad/handsektionen. Dominik började arbeta på HandCenter 2019.

Läs mer

Fredrik Hägglund

Handkirurg

Fredrik Hägglund

Fredrik är specialistläkare i handkirurgi och har tidigare arbetat vid handkirurgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utöver sitt kliniska arbete var han där ansvarig för utbildningen i handkirurgi samt agerade vårdenhetsöverläkare.

Fredrik har även arbetat 4 år vid ortopedkliniken på Sahlgrenska samt är specialistläkare i psykiatri. Han har tjänstgjort två omgångar vid Singapores universitetssjukhus med fokus på handledskirurgi. Medlem i Svensk Handkirurgisk förening och Göteborgs läkarsällskap

Läs mer

Johan Sampsson

Handkirurg

Johan Sampsson

Specialist i handkirurgi och ortopedi. Specialiserad på idrottskador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Johan har tidigare arbetat som överläkare och traumatolog på Sahlgrenska universitetsjukhuset inom sektionen för övre extremitetskirurgi. Där behandlar man bl.a. frakturer, ledbandskador samt utför proteskirurgi i armbåge och axel. Johan har en gedigen kunskap i artroskopi (titthålsoperation) inom handled och armbåge och är inriktad på bla ledbandsrekonstruktioner i både armbåge och handled.

Läs mer

Johanna Enarsson

Handkirurg

Johanna Enarsson

Johanna är specialistläkare i handkirurgi och har tidigare arbetat vid Handkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utöver sitt kliniska arbete har hon varit delaktig i utbildningen av läkarstudenter, i handkirurgi samt agerade som vårdenhetsöverläkare.

Johanna har även arbetat i 3 år vid Ortopeden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medlem i Svensk Handkirurgisk förening samt Göteborgs läkaresällskap. Johanna började arbeta på HandCenter 9 september 2019.

Läs mer

Karin Nyman

Handkirurg

Karin Nyman

Karin Nyman är specialist i handkirurgi. Hon har en bakgrund inom thorax- och kärlkirurgi, i Malmö, Lund och Göteborg.

Hon har tidigare arbetat på handkirurgiska kliniken, Uppsala Akademiska sjukhus där hon under flera år var ansvarig för undervisning i handkirurgi av läkarstudenter. Hon har arbetat 6 år på Lundby Sjukhus där hon var ansvarig för handkirurgin. Började arbetet på HandCenter i Göteborg i maj 2011. Medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Nenad Zeba

Handkirurg

Nenad Zeba

Nenad är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi. Nenad tjänstgjorde tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Han har även arbetat på barnfrakturteamet på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Nenad är medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Ola Collin

Handkirurg

Ola Collin

Läs mer

Per Hessman

Handkirurg

Per Hessman

Per är dubbelspecialist i handkirurgi och allmänkirurgi. Per delar sin arbetstid mellan HandCenter och Handkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Per har inriktning åt mjukdelskirurgin.

Per har även tjänstgjort två år i USA på den internationellt kända högspecialiserade handkirurgiska kliniken i Louisville. Medlem i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Mattias Unander

Ortoped

Mattias Unander

Mattias är specialiserad på skador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Mattias delar sin tid mellan HandCenter och en tjänst som överläkare på Hallands Sjukhus Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi, med specialintresse för skador i handled, hand och armbåge.

Mattias opererar såväl öppet som artroskopiskt (titthålskirurgi). Medlem i Svenska Läkarsällskapet. Mattias började arbeta på HandCenter 2018.

Läs mer

Åsa Markusson

Sjuksköterska

Åsa Markusson

Åsa är sjuksköterska sedan 2003 och började arbeta på vår mottagning 2017. Hon har tidigare arbetat på akutortopedisk vårdavdelning på område Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhus. Åsa är utbildad distriktssköterska och arbetade tidigare på Närhälsan.

Läs mer

Christian Hagbert

Sjuksköterska

Christian Hagbert

Christian är sjuksköterska sedan 2003 och arbetar på vår mottagning. Han har tidigare arbetat på ortopedmottagningen både inom landsting och privat. Han är även utbildad gipstekniker.

Läs mer

Malin Nilsson

Sjuksköterska

Malin Nilsson

Malin Nilsson är sjuksköterska sedan 2000. Hon har bland annat arbetat inom ortopedi och har arbetat på handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset. Malin arbetar på mottagningen och assisterar ibland på våra polikliniska operationer. Hon är ansvarig för vårt avtal med Västra Götalands Regionen. Malin arbetar på mottagningen sedan 2010.

Läs mer

Maria Persson

Sjuksköterska

Maria Persson

Maria är sjuksköterska sedan 2006 och har efter arbete på Borås Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset erfarenhet från en rad olika kirurgiska specialiteter. Hon har bland annat arbetat med transplantationskirurgi och på kirurgisk akutvårdsavdelning.

Närmast kommer Maria från Hand-och plastikkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Maria arbetar på vår mottagning.

Läs mer

Christina Hall

Handterapeut

Christina Hall

Christina arbetar som handterapeut och blev färdig arbetsterapeut 1996. Hon har erfarenhet inom neurologi från Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Christina har arbetat på handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handmottagningen, SU/Mölndal. Sedan september 2012 arbetar hon här på HandCenter.

Läs mer

Emily Marshall

Handterapeut

Emily Marshall

Emily arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen 2007 vid Hälsohögskolan, Jönköping. Emily har arbetat som arbetsterapeut inom Hemsjukvården Majorna-Linné, och som arbetsterapeut/handterapeut med idrottsmedicinsk inriktning på Sportrehab i Göteborg. Nu arbetar hon hos oss som handterapeut sedan 2017.

Är medlem i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Läs mer

Jenny Landén

Handterapeut

Jenny Landén

Jenny arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen vid Hälsohögskolan i Jönköping 1997.
Jenny har många års erfarenhet av handrehabilitering via Ortopedkliniken NU-sjukvården och var ansvarig för vidareutvecklingen av handrehabilitering inom NU-sjukvården. Jenny har även arbetat på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utöver arbetet på HandCenter sedan 2015 är Jenny ledamot i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Läs mer

Lena Karlsson

Undersköterska

Lena Karlsson

Lena Karlsson undersköterska och arbetade tidigare på Ortopedkliniken Capio Lundby sjukhus där även handkirurgi ingick som specialitet. Lena som har arbetat hos oss sedan 2012 har huvudansvaret för våra polikliniska operationer och deltar i mottagningsarbetet. Hon är även ansvarig för materialinköp på mottagningen.

Läs mer

Annika Andersson

Medicinsk sekreterare

Annika Andersson

Annika är medicinsk sekreterare sedan 2004. Hon har tidigare arbetat på ögonmottagningen på Mölndals sjukhus samt på kirurg och ortopedmottagningen och urologmottagningen på Hallands sjukhus i Kungsbacka. Arbetar nu hos oss sedan 2018.

Läs mer

Carina Elofsson

Medicinsk sekreterare

Carina Elofsson

Carina har arbetat som medicinsk sekreterare sedan 1980. Hon har tidigare arbetat på klinisk neurofysiologi samt neurologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därefter har hon arbetat inom primärvården i Kungsbacka. Hon har senast arbetat på ortopedmottagningen på Kungsbacka sjukhus. Hon började hos oss 2018.

Läs mer

Pia Andreasson

Medicinsk sekreterare

Pia Andreasson

Pia har arbetat som medicinsk sekreterare sedan 1987. Har tidigare arbetat på Onkologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därefter Närhälsan, många år inom Barn- och ungdomsmedicin samt en period på vårdcentral. Hon började på Handcenter 2019.

Läs mer

Evelina Watz

Receptionist/Administratör

Evelina Watz

Evelina arbetar som receptionist samt administratör hos oss.
Hon är den första du får träffa när du kommer till HandCenter i Göteborg.
Hon ansvarar för bokningar, patienter och allt som har med receptionen att göra.

Läs mer

Operation

Bege Johansson

Narkosläkare

Bege Johansson

Bege Johansson är specialist i anestesi och intensivvård och har arbetat på HandCenter sedan februari 2011. Tidigare har Bege varit verksam på Sahlgrenska universitetssjukhus Mölndal, Kungälvs sjukhus och Hallands sjukhus Kungsbacka.

Läs mer

Magnus Sjöberg

Narkosläkare

Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg är narkosläkare och disputerade 1994 i avancerad smärtlindring. Han har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal och på Kungälvs sjukhus. Magnus arbetar sedan 2010 hos oss på HandCenter.

Medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Richard Sotkovszki

Narkosläkare

Richard Sotkovszki

Richard är specialistläkare i anestesi och intensivvård. Han började arbeta på Sahlgrenska och därefter på Mölndals sjukhus. Richard har även arbetat för SOS International samt som allmänläkare på vårdcentral.

Nu ansvarar Richard för driften av operationsavdelningen på HandCenter Göteborg tillsammans med Magnus Sjöberg och Bege Johansson.

Läs mer

Ann-Christine Garbers

Operationssjuksköterska

Ann-Christine Garbers

Annci har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987. Har arbetat i Eksjö och Mölndal, där ortopediska, allmän kirurgiska, urologiska och gynekologiska specialiteter utövats. Annci har sedan 2006 arbetat med ortopedi och förlossningskirurgi på Mölndals sjukhus.

De senare åren har hon tjänstgjort som sektionsledare och ansvarat för trauma sektionen på ortoped operation på Mölndals sjukhus. Jobbar nu här på Handcenter som operationssköterska och operationskoordinator sedan 2014.

Läs mer

Åsa Fotmeijer

Operationssjuksköterska

Åsa Fotmeijer

Åsa arbetar som operationssjuksköterska sedan 2012 och har tidigare arbetat på Östra sjukhuset inom främst buk-och akutkirurgi. Åsa har även arbetat på Hallands sjukhus i Varberg inom diverse specialiteter som allmänkirurgi, ortopedi och gynekologi och inom bemanningsbranschen. Hon har varit anställd hos oss sedan slutet av 2018.

Läs mer

Åsa Hermansson

Operationssjuksköterska

Åsa Hermansson

Åsa har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987.

Hon har arbetat på Gothenburg Medical center (ortopedi), Skandinavien heartcenter, Östra sjukhuset centraloperation och Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

Åsa började på Handcenter i augusti 2017 som operationssjuksköterska.

Läs mer

Nina Ejnarsson

Operationssjuksköterska

Nina Ejnarsson

Nina har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2011 med operativ sjukvård inom gynekologi, urologi, transplantation, mag/tarm, bröst-endokrin, kärl-leverkirurgi samt traumakirurgi. Nina började hos oss 2017 och delar nu sin tid som operationssjuksköterska och operationskoordinator.

Läs mer

Pia Asplund

Operationssjuksköterska

Pia Asplund

Pia har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2012 med inriktning mot gynekologi och urologi. Hon började arbeta på HandCenter 2018 och arbetar som operationssjuksköterska.

Läs mer

Margareta Sporrong

Narkossjuksköterska

Margareta Sporrong

Margerata har arbetat på Capio Lundby Närsjukhus, Sahlgrenska och på Skandinavien Heart Center på Carlanderska. Jobbar nu hos oss som narkossjuksköterska sedan 2016.

Läs mer

Mariann Hjort

Enhetschef

Mariann Hjort

Mariann Hjort är i sin grundprofession operationssjuksköterska och har jobbat inom HandCenterkoncernen sedan 2010 som operationssjuksköterska. Mariann arbetar numera som enhetschef inom koncernen, på HandCenter Göteborg och Malmö samt FotCenter Göteborg. Hon har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget. Innan dess har hon bl.a. arbetat på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Scandinavian Heart Center på Carlanderska sjukhemmet och Östra sjukhuset.

Läs mer

Anders Wallmon

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige.

Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Anders är även medicinskt ledningsansvarig på HandCenter i Göteborg. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Hitta hit

Fabriksgatan 10
41250 Göteborg
Öppettider
Må - To: 08:00 - 16:30
Fr: 08:00 - 14:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.goteborg@handcenter.se

Fabriksgatan är avstängd i norrgående riktning, vid Gårda brandstation.
Välj istället södergående infart till Fabriksgatan.

Välj ort