Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller privat kan du söka vård hos oss.

Via vårdgaranti

HandCenter har vårdavtal med Region Halland.

Privatbetalande

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Hitta hit

Fabriksgatan 10
41250 Göteborg
Öppettider
Må - To: 08:00 - 16:30
Fr: 08:00 - 14:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.goteborg@handcenter.se

Inför ert besök till oss önskar vi uppmärksamma er på att det förnärvarande sker en hel del trafikomläggningar i Göteborg vilket kan skapa förseningar i lokaltrafiken samt skapa köer.

Fabriksgatan är avstängd i norrgående riktning, vid Gårda brandstation.
Välj istället södergående infart till Fabriksgatan.

 

Vi som jobbar på HandCenter i Göteborg

Mottagning

Jan Hjelm

Ortoped

Jan Hjelm

Jan är specialiserad på skador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Jan delar sin tid mellan HandCenter och en tjänst som överläkare på Hallands Sjukhus Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi, med specialintresse för skador i handled, hand och armbåge.

Jan opererar såväl öppet som artroskopiskt (titthålskirurgi. Han är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk ortopedisk förening. Jan började arbeta på HandCenter 2021.

Läs mer

Malena Bergvall

Ortoped

Malena Bergvall

Malena kommer närmast från ortopeden Kungälvs sjukhus och har dessförinnan bl.a. arbetat med trauma / elektiv ortopedi och kirurgi på Drottning Silvias barnsjukhus samt Mora lasarett.

Läs mer

Mattias Unander

Ortoped

Mattias Unander

Mattias är specialiserad på skador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Mattias delar sin tid mellan HandCenter och en tjänst som överläkare på Hallands Sjukhus Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi, med specialintresse för skador i handled, hand och armbåge.

Mattias opererar såväl öppet som artroskopiskt (titthålskirurgi). Medlem i Svenska Läkarsällskapet. Mattias började arbeta på HandCenter 2018.

Läs mer
viktorhansen

Viktor Hansen

Ortoped

Viktor Hansen

Viktor är specialist inom ortopedi med inriktning på skador i armbåge, handled och hand. Efter medicinstudierna forskade Viktor på heltid 2012-2014 vid Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School i Boston.
Viktor delar sin tid mellan Handcenter och Ortopedkliniken i Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi. Viktor är medlem i Svenska Läkarsällskapet och började arbeta på Handcenter 2021.

Läs mer

Anders Wallmon

Handkirurg

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige. Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer

Anette Chemnitz

Handkirurg

Anette Chemnitz

Läs mer

Dominik Grzegorek

Handkirurg

Dominik Grzegorek

Läs mer

Hannes Granberg

Handkirurg

Hannes Granberg

Hannes är specialist inom handkirurgi. Han arbetar också på Sahlgrenska Universitets sjukhuset. Främst inriktad mot sen och nervtransfereringar för patienter med tetraplegi, rekonstruktion av greppfunktion samt arbete med elektrodstyrda armproteser för amputerade patienter m.m.

Läs mer

Johan Sampson

Handkirurg

Johan Sampson

Specialist i handkirurgi och ortopedi. Specialiserad på idrottskador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Johan har tidigare arbetat som överläkare och traumatolog på Sahlgrenska universitetsjukhuset inom sektionen för övre extremitetskirurgi. Där behandlar man bl.a. frakturer, ledbandskador samt utför proteskirurgi i armbåge och axel. Johan har en gedigen kunskap i artroskopi (titthålsoperation) inom handled och armbåge och är inriktad på bla ledbandsrekonstruktioner i både armbåge och handled.

Läs mer

Jonny Andersson

Handkirurg

Jonny Andersson

Jonny är ortoped sedan 2003 och handkirurg sedan 2010. Han har arbetat på Ortopedkliniken, Hallands Sjukhus – Varberg, Handkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Carlanderska, Sophiahemmet i Stockholm, Prima Fysiocenter i Trollhättan samt idrottsortopedi-sjukhuset Aspetar Hospital,
Doha, Qatar.
Jonny har också disputerat 2016, med avhandlingen ”Clinical and arthroscopic assessment of wrist ligament injuries and instability” via Göteborgs Universitet -Sahlgrenska Akademin.
Han började hos oss på Handcenter i Göteborg augusti 2022.

Läs mer

Martina Åhlén

Handkirurg

Martina Åhlén

Martina är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Hon har en Phd och disputerade 2015. Martina har tidigare arbetat på handkirurgen Sahlgrenska universitetssjukhuset där hon har en överläkartitel och är bihandledare till doktorand som forskar på böjseneskador i handen. På Sahlgrenska har hon handlett ST läkare och deltagit i utbildningen av läkarstudenter. 2018 blev hon utsedd till bästa handledaren i Göteborg av studenterna på Sahlgrenska akademin. Martina har ett stort intresse för handkirurgiska sjukdomar och skador. Hon opererar både öppet och med artroskopisk teknik. Hon är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Handkirurgisk förening.

Läs mer

Ola Collin

Handkirurg

Ola Collin

Läs mer

Åsa Markusson

Sjuksköterska

Åsa Markusson

Åsa började arbeta på HandCenter 2017. Hon har en kombinerad tjänst som sjuksköterska och teamledare på vår mottagning.

Åsa är sjuksköterska sedan 2003 och hon tog specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska 2013. Hon har många års erfarenhet av både akut och planerad ortopedisk vård, framför allt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset men även vid Östersunds sjukhus. Åsa har också arbetat inom primärvården som distriktssköterska.

Läs mer

Christian Hagbert

Sjuksköterska, Gipstekniker

Christian Hagbert

Christian började arbeta som sjuksköterska/gipstekniker på HandCenter 2018. På mottagningen träffar Christian patienten som skall ta stygn, lägga om sår eller gipsas. Han arbetar även tillsammans med FotCenter och gipsar deras patienter.

Christian tog sjuksköterskeexamen i Borås 2003 och har arbetat med ortopedi sedan 2005, både i offentlig och privat sjukvård. Han är gipstekniker sedan 2014.

Läs mer

Malin Nilsson

Sjuksköterska

Malin Nilsson

Läs mer

Maria Persson

Sjuksköterska

Maria Persson

Maria är sjuksköterska sedan 2006 och har efter arbete på Borås Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset erfarenhet från en rad olika kirurgiska specialiteter. Hon har bland annat arbetat med transplantationskirurgi och på kirurgisk akutvårdsavdelning.

Närmast kommer Maria från Hand-och plastikkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Maria arbetar på vår mottagning.

Läs mer

Marianne Frykvall

Sjuksköterska

Marianne Frykvall

Marianne är sjuksköterska och började arbeta på Handcenter Februari 2021. På HandCenter jobbar Marianne främst på vår mottagningsoperation, där man opererar olika handåkommor i lokalbedövning. Hon deltar även i mottagningsarbetet.

Marianne läste till sjuksköterska i Sundsvall och avslutade utbildningen i Vänersborg 2004. Har efter avlutad utbildning arbetat med urologi och kirurgi på Sahlgrenska och Östra sjukhuset i Göteborg. Hon började 2013 på Lundby sjukhus och har där arbetat på ortopedmottagningen. Här fick hon erfarenhet av handkirurgiska och fotkirurgiska mottagningsoperationer.

Läs mer

Christina Hall

Handterapeut

Christina Hall

Christina arbetar som handterapeut och blev färdig arbetsterapeut 1996. Hon har erfarenhet inom neurologi från Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Christina har arbetat på handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handmottagningen, SU/Mölndal. Sedan september 2012 arbetar hon här på HandCenter.

Läs mer

Emily Marshall

Handterapeut

Emily Marshall

Emily arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen 2007 vid Hälsohögskolan, Jönköping. Emily har arbetat som arbetsterapeut inom Hemsjukvården Majorna-Linné, och som arbetsterapeut/handterapeut med idrottsmedicinsk inriktning på Sportrehab i Göteborg. Nu arbetar hon hos oss som handterapeut sedan 2017.

Är medlem i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Läs mer

Jenny Landén

Handterapeut

Jenny Landén

Jenny arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen vid Hälsohögskolan i Jönköping 1997.
Jenny har många års erfarenhet av handrehabilitering via Ortopedkliniken NU-sjukvården och var ansvarig för vidareutvecklingen av handrehabilitering inom NU-sjukvården. Jenny har även arbetat på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utöver arbetet på HandCenter sedan 2015 är Jenny ledamot i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Läs mer

Rebecca Resare

Handterapeut

Rebecca Resare

Rebecca arbetar som handterapeut och tog examen som arbetsterapeut 2007 vid hälsohögskolan i Jönköping.

Har tidigare arbetat inom hemsjukvården och inom Närhälsan. Har erfarenhet inom olika områden, främst neurologi och handrehabilitering

Läs mer

Lena Karlsson

Undersköterska / Operationskoordinator

Lena Karlsson

Lena Karlsson undersköterska och arbetade tidigare på Ortopedkliniken Capio Lundby sjukhus där även handkirurgi ingick som specialitet. Lena som har arbetat hos oss sedan 2012 har huvudansvaret för våra polikliniska operationer och deltar i mottagningsarbetet. Hon är även ansvarig för materialinköp på mottagningen.

Läs mer

Annika Andersson

Medicinsk sekreterare

Annika Andersson

Annika är medicinsk sekreterare sedan 2004. Hon har tidigare arbetat på ögonmottagningen på Mölndals sjukhus samt på kirurg och ortopedmottagningen och urologmottagningen på Hallands sjukhus i Kungsbacka. Arbetar nu hos oss sedan 2018.

Läs mer

Carina Elofsson

Medicinsk sekreterare

Carina Elofsson

Carina har arbetat som medicinsk sekreterare sedan 1980. Hon har tidigare arbetat på klinisk neurofysiologi samt neurologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därefter har hon arbetat inom primärvården i Kungsbacka. Hon har senast arbetat på ortopedmottagningen på Kungsbacka sjukhus. Hon började hos oss 2018.

Läs mer

Emelie Lyrstrand

Receptionist/Administratör

Emelie Lyrstrand

Emelie arbetar som receptionist samt administratör hos oss, tidigare har hon arbetat som säljare på Sector Alarm samt i butik hos mobiloperatören Tre. Hon är den första du får träffa när du kommer till HandCenter i Göteborg. Hon ansvarar för bokningar, patienter och allt som har med receptionen att göra

Läs mer

Evelina Watz

Receptionist/Administratör

Evelina Watz

Evelina arbetar som receptionist samt administratör hos oss.
Hon är den första du får träffa när du kommer till HandCenter i Göteborg.
Hon ansvarar för bokningar, patienter och allt som har med receptionen att göra.

Läs mer

Operation

Anita Jacobsson

Narkosläkare

Anita Jacobsson

Läs mer

Magnus Sjöberg

Narkosläkare

Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg är narkosläkare och disputerade 1994 i avancerad smärtlindring. Han har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal och på Kungälvs sjukhus. Magnus arbetar sedan 2010 hos oss på HandCenter.

Medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Valdone Bernataviciene

Narkosläkare

Valdone Bernataviciene

Läs mer
narkoslakare handcenter

Zeljka Lekic

Narkosläkare

Zeljka Lekic

Zeljka Lekic är narkosläkare.

Hon har fått sin specialistutbildning inom Anestesi och Intensivvård i Serbien. Därefter jobbade hon i England som narkosläkare. I Sverige har hon varit verksam som specialist och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus/Mölndal och Östra.

Sedan 2018 jobbar Zeljka Lekic hos oss på HandCenter och på Lundby sjukhus.

Läs mer

Ann-Christine Garbers

Operationssjuksköterska

Ann-Christine Garbers

Annci har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987. Har arbetat i Eksjö och Mölndal, där ortopediska, allmän kirurgiska, urologiska och gynekologiska specialiteter utövats. Annci har sedan 2006 arbetat med ortopedi och förlossningskirurgi på Mölndals sjukhus.

De senare åren har hon tjänstgjort som sektionsledare och ansvarat för trauma sektionen på ortoped operation på Mölndals sjukhus. Jobbar nu här på Handcenter som operationssköterska och operationskoordinator sedan 2014.

Läs mer

Anna Steneby

Operationssjuksköterska

Anna Steneby

Läs mer

Malin Strömberg

Operationssjuksköterska

Malin Strömberg

Läs mer

Nina Ejnarsson

Operationssjuksköterska

Nina Ejnarsson

Nina har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2011 med operativ sjukvård inom gynekologi, urologi, transplantation, mag/tarm, bröst-endokrin, kärl-leverkirurgi samt traumakirurgi. Nina började hos oss 2017 och delar nu sin tid som operationssjuksköterska och operationskoordinator.

Läs mer

Pia Asplund

Operationssjuksköterska

Pia Asplund

Pia har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2012 med inriktning mot gynekologi och urologi. Hon började arbeta på HandCenter 2018 och arbetar som operationssjuksköterska.

Läs mer

Bojana Gerke

Narkossjuksköterska

Bojana Gerke

Presentation kommer inom kort.

Läs mer

Eva Ebbmark

Narkossjuksköterska

Eva Ebbmark

Eva Ebbmark har arbetat som narkossjuksköterska sedan 2013, främst på Östra Sjukhuset/Sahlgrenska inom gynekologisk och obstetrisk anestesi. Hon började jobba på Handcenter januari 2021.
Läs mer
Narkossjuksköterska Katarina Järlskog

Katarina Järlskog

Narkossjuksköterska

Katarina Järlskog

Katarina Järlskog började på HandCenter våren 2020. Hon har arbetat som narkossjuksköterska sedan 1988 framförallt på Östra sjukhuset Centraloperation och på KK-operation. Hon har även arbetat på Capio Lundby Närsjukhus i 3 år.

Läs mer

Jennifer Sellqvist Seilenz

Operationsundersköterska

Jennifer Sellqvist Seilenz

Presentation kommer inom kort.

Läs mer

Ulrika Norlin

Enhetschef Mottagning

Ulrika Norlin

Läs mer

Pia Wessberg

Enhetschef

Pia Wessberg

Läs mer

Anders Wallmon

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Anders Wallmon

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige. Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Läs mer
Välj ort