Tennisarmbåge (lateral epikondyalgi) är en vanlig åkomma. 1-2% i åldern mellan 35-55år drabbas.

Orsak

Troligtvis beror tillståndet på upprepade smårörelser sk. repetitivt mikrotrauma vid vrid/sträckrörelse i handgreppet, överansträngning. Det ger upphov till en så kallad tendinos i senfästet för musklerna som sträcker handleden. Det är således ingen inflammation och därav hjälper inte antiinflammatorisk medicin (Voltaren, Diklofenak, Ipren etc).

Det är en ofarlig åkomma och självläker i 90% av fallen utläkt inom 1år.

Diagnos

Diagnos ställs vid underökning av armbågen. Röntgen, MR eller andra undersökningar tillför inget om man inte misstänker annan åkomma

Andra diagnoser

Andra diagnoser (som ger liknande symtom): Nervinklämning (radialisentrapment), Ledhinneinflammation (synovit, synovial plica), Instabilitet, PLRI (posteror lateral rotatory instability).

Behandling

Oftast självläkande men sjukgymnastik har bäst dokumenterad effekt. Ergonomisk genomgång. Ortoser/stödskenor kan avlasta. Kortisoninjektion har oftast bara kortvarig effekt, ca 2-8 veckor. Det finns inget vetenskapligt stöd för ultraljud-chockvågsbehandling men det kan hjälpa i enskilda fall.

Kirurgi kan bli aktuellt vid mycket långdragna besvär där annan behandling ej haft effekt.

Välj ort