Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. ( Ref: International Association for the Study of Pain, Subcommittee of Taxonomy. Pain Terms: A Current List With Definitions and Notes on Usage. Part II. 1979;Pain 6:249-52)

Orsak

Akut smärta är oftast ett symtom som brukar avta efter att skadan/sjukdomen läkt. Kronisk/långvarig smärta, som pågått längre än tre månader är inte en i tid förlängd akut smärta. Kronisk smärta är ett eget komplext problem. Den är en av de vanligaste anledningarna till långvarig sjukskrivning och som kan leda till uttalat lidande, samt mycket höga kostnader för samhället/försäkringsbolaget.

 En tidig smärtanalys och fastställande av rätt smärtdiagnos är nyckeln till en framgångsrik smärtbehandling. Detta för att undvika och förebygga att man hamnar i ett kronisk smärttillstånd, där behandlingsalternativen är färre och mer komplexa och -resultaten sämre.

Behandling

Patienten utreds och undersöks under ett första besök. Härefter görs en behandlingsplan. Denna innefattar bl.a. förslag till eventuell medicinering och behandling hos olika yrkeskategorier (handterapeut, sjukgymnast, psykolog m.fl.), som kan hjälpa patienten. Behandlingsplanen är tidsbegränsad och ”avtalet” skall vara att när behandlingsplanen är slutförd så har man nått en nivå som patienten kan acceptera.

Det är mycket viktigt i all smärtbehandling att man har en helhetssyn på behandlingar att man inte fortsätter med oändliga utredningar. Därför är det viktigt att man har ett avslutande samtal med information om vad som är gjort och varför, och det resultat som uppnåtts.

– 1a besök hos smärtläkare (1.5 t)
– Behandlingsplan
– Tidsbegränsad behandling
– Avslutande samtal (1t)

Smärtläkare med mycket lång erfarenhet av att på ett optimalt sätt ta hand om denna diagnos, och särskilt då för smärta i övre extremitet, finns tillgänglig på alla HandCenters kliniker.