Vanliga symptom

Smärta på handryggssidan av underarmen nedom armbågsleden, ibland ända ner till handleden. Man kan även uppleva en ömhet i muskulaturen på underarmen. Nedsatt muskelkraft vid sträckning av handled och/eller fingrar och vid rotationsrörelse i underarmen när handflatan roteras från pekandes nedåt till pekandes uppåt. Besvären förvärras av belastning vid dessa rörelser.

Orsak

Radialisnerven utgår från halsryggen och löper ner i armen till handen. Nedanför armbågen delar nerven upp sig i en känselgren och en muskelgren. I armen finns områden där nerven kan utsättas för tryck (kompression), vilket leder till att nervens funktion påverkas. Ett vanligt område är i underarmen strax nedom armbågsleden där muskelgrenen kan klämmas mot en muskelkant (entrapment). Detta medför att nervsignalerna till musklerna inte når fram på ett normalt sätt, vilket orsakar lokal smärta och ömhet.

Behandling

Vanligtvis börjar man med behandling med rehabilitering och träning samt översyn av arbetssituation, vardagsaktivitet med hjälp av handterapeut. Ibland ges en kortisoninjektion. Om symptomen kvarstår mer än tre månader kan en operation bli aktuell.

Vid operationen frias nerven för att lätta på trycket. Förband och stygn avlägsnas ca 2 veckor efter operationen. Man får då åter träffa en handterapeut för träningsråd. Efter detta behövs inget förband, men ofta kan en stödskena (ortos) avlasta handleden under rehabiliteringen. Full belastning tillåts av armen efter ca 6 veckor men ofta tar det 3 månader eller längre innan man kan belasta armen helt.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntan är att smärtan försvinner helt eller åtminstone minskar betydligt, samt att muskelkraften återgår till det normala.

Välj ort