Nedsatt rörlighet i armbåge: är vanligt efter skador. Idrottsrelaterade skador så som fall, kraftig stukning, när leden gått ur led, ledbandsskador eller efter frakturer, samt vid Artros och Reumatism. Dessa tillstånd kan också vara förenliga med smärta i armbågen, framför allt vid helt böjd eller sträckt arm.
Dessa tillstånd går att behandla, oftast med artroskopisk kirurgi (titthålskirurgi), med förbättrad rörlighet samt minskad smärta som resultat.

Armbågsartroskopi, titthålsoperation.

Välj ort