Vanliga symptom

Nedsatt förmåga att aktivt sträcka i yttersta leden på ett finger efter en skada. Ibland även smärta och svullnad.

Orsak

Malletfinger är en vanlig skada, som drabbar ett fingers ytterled (DIP-led). Vid skada här kan sträcksenans funktion påverkas och leden inte sträckas normalt – fingret ”droppar”. Skadan kan uppkomma vid direktvåld mot fingertoppen, men även ofta efter mindre påverkan t.ex. då man tar på en strumpa och belastar leden.

Behandling

Efter kraftigare våld kan en röntgen behövas, för att se om det uppstått en skelettskada, som skall åtgärdas, vilket är ovanligt.

Behandlingen består av en skena (ortos), som anbringas över ytterleden på nagelsidan. Syftet med denna är att senan skall läka ihop i sin normala längd.

Behandlingstiden med skenan är 6 veckor dygnet runt. Vid behov att avlägsna skenen t.ex. vid duschning och luftning av huden, måste man stödja leden helt rak. Om man under behandlingstiden råkar böja ytterleden, måste behandlingen med ortosen startas om. Det är viktigt att man använder fingret med skenan på under behandlingstiden och böjer mellanleden, så att inte denna stelnar.

Efter behandlingstiden sker oftast uppföljning hos handarbetsterapeut och då minskas successivt användandet av skenan och används främst på natten i ytterligare 2- 6 veckor.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna efter behandlingen är full rörlighet i leden, men ibland kan en lätt nedsatt förmåga att helt sträcka leden kvarstå, vilket sällan ger några praktiska besvär.

Välj ort