Vanliga symptom

Värk centralt i handleden, ofta med ömhet och ibland svullnad på handryggen. Styrkan minskar och rörligheten kan bli nedsatt och smärtsam. Åkomman är ovanlig och uppträder oftast mellan 20-40 års ålder.

Orsak

Orsaken till besvären är att ett av handlovsbenen, lunatum (månbenet), får dålig blodcirkulation. Orsaken till detta är inte känd. Olika teorier finns, bla att det har funnits en mindre skada eller att ett av underarmsbenen är lite för långt. Månbenet får då inte tillräckligt med syresatt blod och blir försvagat. Ibland bildas sprickor i benet som kan leda till att det minskar i volym.  Förändringen i benet ses i tidigt skede bäst med magnetkameraundersökning.

Behandling

Behandlingen beror på vilka besvär man har och i vilket skick månbenet och omgivande ben och leder är. I tidigt stadium kan det räcka att handleden hålls stilla med gips eller stödskena (ortos) och att man undviker belastning i minst 6 veckor. Ofta ges även medicin mot inflammation. Resultatet av behandlingen kontrolleras efter några månader. Om denna inte ger tillräcklig förbättring eller om åkomman upptäcks först i sent skede kan det, vid stora besvär, bli aktuellt med operation.

Det finns alternativa operationsmetoder och vilken som är mest lämplig beror på flera faktorer. Operationen görs i narkos och kräver ofta gips i ca 6 veckor.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna är att minska smärtorna. Utan behandling, och tyvärr ibland även trots behandling, kan det vara svårt att bli besvärsfri. Då kan ytterligare operationer behövas för att minska smärtan och förbättra funktionen.

Välj ort