Osteohondritis dissecans : ett tillstånd som framför allt drabbar barn (från 10 till 20 års ålder) som utövar sporter såsom gymnastik, racketsporter och kastarsporter. Repetitiv stress anses vara orsak till detta tillstånd. Symtomen yttrar sig som smärta och svullnad i armbågen med nedsatt rörlighet.
Vila och avhållsamhet från sportaktivitet är första åtgärd men ibland krävs kirurgi.

Artros i armbågen: är oftast sekundärt till tidigare skada mot armbågen, tex repetitivt mikrotrauma hos företrädesvis män som jobbar med vibrerande verktyg, stenläggning och hos elitidrottsmän. Till att börja med ger det inte så mycket symtom men efterhand, nedsatt rörlighet och smärta speciellt vid belastning. Behandlas med sjukgymnastik samt artroskopisk kirurgi. I långt framskridna fall kan det vara aktuellt med så kallad ledproteskirurgi, del eller helprotes.

Reumatism i armbågen blir allt ovanligare. Detta tack vare nya biologiskt aktiva mediciner inom reumatologin. Dock vid aktiv sjukdom med svullnad, smärta och nedsatt rörlighet i armbågen kan det vara aktuellt med artroskopisk kirurgi för att ta bort den inflammerade ledhinnan (synovian), i armbågen som kan ge broskpåverkan. Det är ingen botande åtgärd men kan minska risken för bestående broskskador samt ge betydande symtomlindring. I senare skede av sjukdomen med uttalad destruktion av brosket kan det vara aktuellt med ledproteskirurgi.

Välj ort