Vanliga symptom

Smärta på tumsidan och stelhet i handleden efter skada, speciellt när den böjs bakåt. Handleden kan också vara svullen och ha nedsatt kraft.

Orsak

Båtbensfraktur är en relativt vanlig skada. Den drabbar ofta yngre individer vid kraftigare våld mot handleden till exempel i samband med sportutövning.

Brottet kan i det akuta skedet vara svårt att upptäcka på röntgen och kan därför misstolkas som bara en stukning. Då krävs en ny röntgen eventuellt kompletterad med skiktröntgen (datortomografi) och/eller magnetkameraundersökning.

Det finns risk att båtbensbrott inte läker, om inte adekvat behandling insätts tidigt. Frakturen anses kunna störa den speciella blodtillförsel som benet har och därmed hindra normal läkning av båtbenet. Det är också vanligt att patienten dröjer med att söka vård, då man inte tror att skadan är så allvarlig. Vid fördröjning ökar risken för utebliven läkning och en pseudoartros kan utvecklas.

Behandling

Gips är den vanligaste behandlingen, men ibland, om det till exempel uppstår en förskjutning i benet, kan operation övervägas. Gipstiden varierar mellan 6 veckor och 2–3 månader. Läkningen kontrolleras med röntgen eller datortomografi. Efter avgipsning påbörjas rörelse- och styrketräning med hjälp av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna är att benet skall läka. Stelhet i handleden kan kvarstå länge men oftast blir man smärtfri.

Trots rätt behandling läker inte alla båtbensfrakturer och en pseudoartros kan uppstå.

Välj ort