Styrelsen

Idag består styrelsen inom HandCenter av en ordförande samt två ledamöter.
Styrelsen har dessutom 3 suppleanter:

STYRELSEN NAMN
Ordförande Ola Collin
Ledamot Peter Weiderman
Ledamot Anders Wallmon
Suppleant Gustav Ecorcheville
Suppleant Jörgen Emanuelsson
Suppleant Ulrika Olbe