Koncernledning

Koncernen styrs av en ledningsgrupp där både ägare och personal är representerande.

(Klicka på bilderna för mer information om medarbetaren.)

Ewa Wallman

VD

Jörgen Emanuelsson

Ekonomichef

Ulrika Olbe

Affärsutvecklare

Krister Nordlundh

Medicinskt Ledningsansvarig, Handkirurg

Mariann Hjort

Enhetschef, Göteborg, Öresund