Söka till HandCenter Göteborg

Hand Centers Göteborgs verksamhet omfattar mottagning och polikliniska operationer inom specialiteten handkirurgi. Besök på mottagningen sker dels som läkarbesök och polikliniska operationer, dels som sjukvårdande behandling hos handterapeut.

Vi har kort väntetid till vår mottagning och våra specialister ställer snabbt diagnos för eventuell fortsatta behandling. Om din åkomma kräver fortsatt behandling hos oss kan du känna trygghet i att din behandlande läkare tar hand om dig genom hela behandlingsförloppet.

Till vår mottagning kan du söka på följande sätt:

Privatbetalande vård. Läs mer här!

Sjukvårdsförsäkring. Läs mer här!

Via vårdgaranti: För närvarande har vi inga möjligheter att ta emot patienter inom vårdgarantin inom Västra Götaland.

Fria vårdvalet. Läs mer här!