Rökstopp inför operation

För att minska riskerna för komplikationer i samband med kirurgi rekommenderar vi alla våra patienter som ska genomgå planerad kirurgi att sluta röka.
Rökstopp bör ske 4-8 veckor innan operationen och vara under hela läknings-processen, dvs 4-8 veckor efter ingreppet.

Rökare kommer informeras om förhöjd komplikationsrisk och erbjudas information om var de kan vända sig för rökavvänjningsbehandling.

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. Därför har Svenska läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd som består av alla kirurgiska specialistföreningar, tagit ett principbeslut om att verka för det avgränsade målet att alla operationer ska bli rökfria.
Sluta röka linjen

http://slutarokalinjen.se