Handkirurgisk klinik med specialistkompetens

HandCenter grundades 2007 i Göteborg, av Ola Collin och Anders Wallmon, båda specialister i handkirurgi och med mångårig erfarenhet från arbete på handkirurgisk specialistklinik.

HandCenter klinikerna som i dag finns i Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm erbjuder en komplett vårdkedja för handkirurgiska patienter med mottagning, operation och rehabilitering. Våra kliniker ligger centralt belägna och håller en hög modern standard, där vi tar emot ca 12 000 patienter årligen, vi vågar därför påstå att vi är den största aktören inom handkirurgin utanför universitetsklinikerna.

Vi arbetar för att du som patient skall mötas av en effektiv och kvalitativt vårdförlopp vilket gör att vi omsorgsfullt har utvald personal på våra kliniker, där samtliga innehar hög kompetens inom vårt verksamhetsområde.

Vid våra kliniker finns 18 specialister inom handkirurgi som snabbt ställer diagnos för eventuell fortsatta behandling. Om din åkomma kräver fortsatt behandling hos oss kan du känna trygghet i att din behandlande läkare tar hand om dig genom hela behandlingsförloppet.

De operationer som vi utför på våra kliniker kan göras i lokalbedövning eller i narkos beroende på ingreppets art. Med moderna smärtlindringsmetoder går du hem samma dag, dvs din operation kräver inget vårddygn hos oss.

Högkvalitativ handkirurgi förutsätter god rehabilitering. Handrehabilitering kan även i vissa fall ersätta, alternativt fördröja behovet av operation. På vår rehabiliteringsenhet träffar du självklart specialutbildade handterapeuter.

Kvalitet är viktigt för oss

Att vara med och driva utvecklingen inom handkirurgin är självklart för oss då vi är den största privata aktören inom handkirurgin i Sverige där vi årligen tar emot och behandlar ca 12 000 patienter från hela Sverige. Vi bedriver kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete och därför har vi bildat Akademin där vi systematiskt driver utvecklingsarbete inom såväl kirurgiska metoder som patientsäkerhet och patientflöden.

För att ytterligare kvalitetssäkra våra processer genomgick vi under hösten 2012 en kvalitetscertifiering via Kvalprak och är nu kvalitetscertifierade. Vi arbetar systematiskt med att tydliggöra och kommunicera vårt kvalitetsarbete ut i organisationen, där samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets kvalitetsmål.

Inom Akademin bedrivs forsknings och utvecklingsarbete tillsammans med både intern och extern utbildningsverksamhet. Svaren på mätningarna (enkäter) från våra kliniker samlas här, det gäller allt från behandlingsresultat till mätningar av kundnöjdhet. Dessa används sedan i vårt kontinuerliga arbete med att följa upp och utvärdera verksamheten och förbättra behandlingsmetoder inom koncernen så att det alltid bedrivs en vård av högsta kvalitet.

Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet där vi arbetar för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.