Mariann Hjort

Enhetschef, Göteborg, Öresund

Mariann Hjort är i sin grundprofession operationssjuksköterska och har jobbat inom HandCenter Koncernen sedan 2010 som operationssjuksköterska. Mariann arbetar numera som enhetschef inom koncernens Göteborgsbaserade verksamheter så som HandCenter, FotCenter och Smärthjälpen där hon har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget.

Innan dess har hon bl.a. arbetat på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Scandinavian Heart Center på Carlanderska sjukhemmet och Östra sjukhuset.