Ulrika Olbe

Affärsutvecklare

Ulrika är i sin grundprofession operationssjuksköterska och har lång erfarenhet inom operationssjukvård både i offentlig och privat regi.Ulrika har sedan 2003 haft olika chefsuppdrag inom privat sjukvårdssektor bla, på Capio Lundby sjukhus, Ortho Center Göteborg och SpineCenter Göteborg.Ulrika ansvarar för affärsutvecklingen inom koncernen.