History telling

Under 2005 och 2006 började ägarna Ola Collin och Anders Wallmon fundera kring modeller som skulle kunna göra vården och omhändertagandet av handkirurgiska patienter bättre, snabbare och mer kostnadseffektiv. På Sahlgrenska Universitets Sjukhuset var det svårt att få gehör för dessa idéer.

På hösten 2007 blev de tillfrågade av en ortoped, vars son hade en oläkt båtbensfraktur, om de inte kunde behandla den privat. Han hade försäkring och de accepterade att opererade honom så de hyrde in oss på dåvarande GMC – Högsbo och genomförde operationen. Den läkte, och Göteborg HandCenter var ett faktum. Vi skaffade fram en lokal där vi kunde vara på kvällarna och i januari 2008 började vi vår verksamhet två kvällar i veckan.

Vissa kvällar kom det inte några patienter och andra var det två stycken. Men det ökade på sig under våren och redan i november 2008 kunde vi flytta in i egna lokaler på Annedalskliniken. Vi slutade på Sahlgrenska i september 2008 och från november 2008 kunde vi börja ta ut lön från Göteborg HandCenter. Fram till dess hade vi investerat alla intäkter i Göteborg HandCenter. I februari 2009 började vår första sjuksköterska och i maj den andra.

Verksamheten har sedan succesivt växt och idag är vi cirka 25 stycken i Göteborg.

2011 tyckte vi att det fungerade så bra i Göteborg att det borde fungera i Stockholm också varför vi hyrde in oss på en kirurgisk klinik två dagar i veckan. Historien upprepade sig – vissa dagar kom inga patienter och andra kom det några stycken – idag finns vi i egna lokaler med cirka 15 anställda.

2013 tyckte vi att både Stockholm och Göteborg hade luft under vingarna så då styrde vi vår kosa mot Malmö där vi etablerade kliniken i egna lokaler från början och idag är det cirka 6 personer som arbetar där.

2015 öppnade vi i Linköping – också där i egna lokaler. 4 stycken arbetar nu på Linköpingskliniken.

Under 2013 uppkom det ett intresse för GHSC från externa aktörer vilket resulterade i att Peter Weiderman blev delägare och styrelseordförande.

Under tiden har Göteborg HandCenter bytt namn till HandCenter Göteborg som tillsammans med HandCenter Stockholm, HandCenter Öresund och HandCenter Linköping ingår i koncernen med moderbolaget Global Hand Surgery Clinics.