Handsvett / Hyperhidros

Symptom
Alla svettas ibland och det är en funktion i kroppen som hjälper till att kyla ned huden när man är varm. Överdriven svettning (hyperhidros) drabbar 1-2 % av befolkningen och karakteriseras av blöta händer, fötter och/eller armhålor. Ibland finns den ymniga svetten i ansikte, ljumskar eller över stora delar av kroppen. Dessa personer lider väldigt mycket, inte minst för att det är ett stort socialt handikapp. Många som lider av tillståndet skäms så att de inte kan tala med sina närmaste anhöriga om problemen. Hyperhidros har kallats den tysta sjukdomen utan patientförening eller annan företrädare.

Ökad hand- och fotsvett börjar ofta i förskoleåldern eller tidiga tonåren, medan ökad svettning från armhålor vanligtvis startar i senare tonåren. Hälften av dem som har svår hyperhidros har en nära släkting med samma problem. Mycket talar för att det är ärftligt. Svettkörtlarna skiljer sig inte i storlek från personer med normal svettning.

Behandling av axillär hyperhidros (armsvett)
Antiperspirant med aluminiumklorid. Det är viktigt att följa behandlingsanvisnigarna. Produkten måste appliceras på torr hud. Biverkningar som lokal torrhet och eksem är vanliga och kan behandlas med svag kortisonsalva under ca 2 veckor.

Om resultatet av lokalbehandling inte är tillfredställande rekommenderas injektionsbehandling med botulinum toxin (Botox ). Medlet sprutas i huden och då blockeras funktion av svettkörtlarna under 3-12 månader.

Behandling av palmar hyperhidros (handsvett)
Behandlingen är samma som mot armsvett men pga. att injektionerna i händerna är smärtsamma (ca 30 stick per hand) görs den i lokalbedövning.

Biverkningar efter behandlingar med Botox är lindriga. Om man behöver injicera högre doser i händerna kan en viss svaghet i tummens muskler upplevas. Även symtom liknande influensa (frossa) kan uppstå första kvällen.

Gravida och ammande kvinnor skall inte behandlas med Botox. Inte heller personer med neuromuskulära sjukdomar (Myastenia gravis mm).

Klicka här för att läsa texten i PDF-format