Handrehabilitering och träningsprogram

Högkvalitativ handkirurgi kräver ofta rehabilitering och det är vetenskapligt bevisat att god rehabilitering påverkar handfunktionen positivt. Rätt form av rehabilitering och träning kan också skjuta upp behovet av operation eller till och med ersätta operation.handrehab 4

Eftersom rehabiliteringen är så viktig för dig som handkirurgisk patient har vi specialutbildade handterapeuter vid samtliga kliniker.
Hos oss får du träffa en terapeut som är specialist på handen och dess funktion och tillsammans tar ni fram ett träningsprogram som är anpassat för att optimera din handfunktion.

Din handterapeut kan även prova ut eller tillverka ortoser och andra behandlingshjälpmedel som kommer att underlätta ditt läkningsförlopp och göra att din återhämtning går snabbare. Antalet besök du behöver för rehablitering varierar och ibland kan du få träffa handterapeuten såväl före som efter operation.

Våra handterapeuter har givetvis ett nära samarbete med din patientansvarige läkare och tar hand om dig tills du är medicinskt färdigbehandlad.

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss!

Kontakta din närmsta HandCenter-klinik för frågor rörande handrehabilitering via våra sidor nedan:

HandCenter Göteborg
HandCenter Linköping
HandCenter Stockholm
HandCenter Öresund

Träningsprogram

Rehabilitering Dupuytrens Kontraktur
Träningsprogram Handled & Underarm
Stabilitetsträning Handled Steg 1 – Höger
Stabilitetsträning Handled Steg 1 – Vänster
Stabilitetsträning Handled Steg 2 – Höger
Stabilitetsträning Handled Steg 2 – Vänster
Rehabilitering Tumbasoperation
Rehabilitering ledbandsskada i tummen UCL
Rehabilitering Golfarmbåge
Rehabilitering Tennisarmbåge
Rörelseträning efter karpaltunnelklyvning