HAKIR Nationellt Kvalitetsregister inom Handkirugi

Nytt för 2015 är att HandCenter som första och största privata aktör inom Handkirurgi i Sverige kommer att delta i HAKIR, (Nationella kvalitetsregistret för Handkirurgi). Det innebär att vi kan följa upp och jämföra våra resultat regelbundet med andra offentliga aktörer så som universitetskliniker där vi kommer att få månatliga uppföljnings-rapporter från centrala-registerhållarna. Årligen kommer en sammanställning av utfall kunna göras i verksamhetens kvalitetsrapport.

Vad är ett kvalitetsregister?
Kvalitetsregister är vanliga inom svensk sjukvård och syftet är att genom individbaserad uppföljning av bland annat vårdinsatser och behandlingsresultat möjliggöra förbättringsarbete och forskning som successivt förbättrar vården för dig som patient. HAKIR startades år 2008 på initiativ av Svensk Handkirurgisk Förening och är idag ett webbaserat nationellt kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi. HAKIR är anslutet till Registercentrum Syd.

Varför är HAKIR så viktigt?
Vi är angelägna om att du skall få bästa vård hos oss och vill därför veta hur du har upplevt din behandling. Vi vill kunna jämföra olika operationsmetoder för att successivt förbättra resultaten och minska förekomsten av komplikationer. Vi vill också kunna ge korrekt infor­mation före operation om vilket resultat du kan förvänta dig efter ett visst ingrepp och om risk för komplikationer.

Vill du veta mer om Hakir? klicka här!  www.hakir.se

Patientinformation för utskrift
PDF

HAKIR_logga_2013-01-14 (2)