Akademin

Inom Akademin bedrivs forsknings och utvecklingsarbete tillsammans med både intern och extern utbildningsverksamhet. Svaren på mätningarna (enkäter) från våra kliniker samlas här, det gäller allt från behandlingsresultat till mätningar av kundnöjdhet. Dessa används sedan i vårt kontinuerliga arbete med att följa upp och utvärdera verksamheten och förbättra behandlingsmetoder inom koncernen så att det alltid bedrivs en vård av högsta kvalitet.