Anders Wallmon rapporterar från ASSH mötet i Seattle

En av de största och viktigaste medicinska kongresserna inom Handkirurgi är ASSH-mötet, det amerikanska årliga mötet som detta år hölls i Seattle under fyra dagar. Anders Wallmon deltog i både vetenskapliga mötet samt som representant för Svensk Handkirurgisk förening under council meeting för IFSSH (internationella föreningen för handkirurgi) med över 60 medlemsländer. Under den vetenskapliga

Read More